URL
SHORTENER

Url més curta (ara en català)

L'escurçador de direccions web català
Url resultant:


Funciona con Internet Explorer: /***BODY***/ body{ text-align: center; } /******/ /***DIV’s***/ #container{ text-align: left; width: 600px; /*height: 800px;*/ margin: 0 auto; }

Categorias: css, internet explorer, programacion web

Tag's: , comment Deja un comentario


  • apache.png, 47kB
  • mysql.png, 44kB
  • php.png, 46kB
  • sitemap.png, 43kB


  • jquery.png, 49kB
  • WORDPRESS.png, 48kB
  • CSS.png, 48kB
  • HTML.png, 48kB
firma.png, 81kB