URL
SHORTENER

Url més curta (ara en català)

L'escurçador de direccions web català
Url resultant:


Solamente escribir como apunte…sobre el problema de los acentos. Canviar el: utf-8 por iso-8859-1. ej: <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-1″ />

Categorias: html, informatica, programacion web

Tag's: , comment Deja un comentario


  • apache.png, 47kB
  • mysql.png, 44kB
  • php.png, 46kB
  • sitemap.png, 43kB


  • jquery.png, 49kB
  • WORDPRESS.png, 48kB
  • CSS.png, 48kB
  • HTML.png, 48kB
firma.png, 81kB